متخصصین مدیفا

/متخصصین مدیفا
متخصصین مدیفا2018-02-07T12:10:50+03:30

ما در مدیفا همراه شما خواهیم بود، در برنامه ای برای ساختن آینده و دستیابی به اهدافی بزرگ و ارزشمند در دنیای کسب و کار


مصطفی هورفر

مشاور ارشد مدیریت و راه اندازی کسب و کار


فاطمه امیرآبادی

دکترای روانشناسی و مشاور منابع انسانی


محمدسعید ابراهیمی

کارشناس ارشد انتقال فنآوری و مشاور مدیریت


تقی زاده نویری

کارشناس ارشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی


سینا قاسم زاده کلخوران

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور امور قراردادها


ایمان سعادتی

کارشناس ارشد امور مالی و حسابداری


دلآرام اسمعیلی

کارشناس ارشد و مشاور بازاریابی


فاطمه ابراهیمی

کارگردان و نویسنده فیلم های مستند تجاری


سید امیر حسینی

مشاور بازاریابی و تبلیغات


حجت محمدی

گرافیست و کارشناس تبلیغات


عبدالله طایی صفت

کارشناس ارشد بهره وری سیستم ها


محمد کوچکی

کارشناس ارشد برنامه ریزی


حسین امیری

کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی


محمدرضا قاسمی

مشاور طرح های سرمایه گذاری


محبوبه جلوخانی

دکترای مدیریت مالی و مشاور ارشد حسابداری

موفقیت را از اینجا آغاز کنید.

دسته بندی مطالب

برچسب های سایت

erp استراتژی استراتژی بازاریابی بازاریابی برندینگ، بازاریابی، مدیریت، رفتار مشتری، رفتار شناسی حسابداری، مشاوره مالی، راه اندازی کسب و کار صادرات، بازرگانی قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره بازاریابی مشاوره بازرگانی مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره بازرگانی، مشاوره کسب و کار مشاوره مالی، حسابداری مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت، آینده پژوهی، آینده نگری، برنامه ریزی مشاوره مدیریت، استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، مدیفا مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، خلاقیت، فروش، مدیریت مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره مدیریت، بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیریت فردا، مدیفا، رفتارشناسی، خدمات پس از فروش، وفادارسازی مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیفا، مدیریت فردا مشاوره مدیریت، مشاوره بازاریابی، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، استراتژی بازار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، بازاریابی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی، روانشناسی تجاری، استخدام، منابع انسانی، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره کسب و کار مشاوره کسب و کار،modifi مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مشاوره مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار،بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت، مشاوره بازرگانی، مشاوره بازاریابی منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، استخدام، رفتار سازمانی