مالی-اداری

/مالی-اداری
20 02, 2019

تحقق سود و جدائی از سرمایه

توسط |2019-02-20T20:37:32+03:30فوریه 20th, 2019|مالی-اداری|بدون ديدگاه

مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته که در یادداشت های قبل گفتیم موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه [...]

10 02, 2019

ارزیابی دارائی و تخصیص درآمد

توسط |2019-02-20T20:22:24+03:30فوریه 10th, 2019|مالی, مالی-اداری|بدون ديدگاه

دراهداف حسابداری شرکت ،دارائی ها و بدهی هائی که منقول هستند دردورههای پولی ارزیابی می شوند ،برای اندازه گیری درآمد دریک دوره . دراین پروسه ،دارائی سهامداران به عنوان یک متغییر سهم با کسر بدهی ها از دارائی ها اندازه گیری می شودو درآمد با افزایش درمیزان باقی مانده درطی دوره اندازه گیری میگردد. [...]

17 06, 2018

ایجاد بهره وری -1

توسط |2018-06-17T15:11:39+04:30ژوئن 17th, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود [...]

3 06, 2018

ریسک و بازده سرمایه -3

توسط |2018-06-03T14:56:11+04:30ژوئن 3rd, 2018|مالی-اداری, مدیریت|1 ديدگاه

کاهش ریسک ریسک خاص: متنوع کردن می تواند باعث کاهش ریسک خاص در سرمایه گذاریهای افراد گردد. ریسک بازار: متنوع کردن نمی تواند باعث محدود شدن ریسک بازار گردد. شما ممکن است بتوانید ریسک بازار را با منتقل کردن پولتان به سرمایه گذاریهای با مخاطره کمتر ،ریسک بازار را کاهش دهید اما در اینصورت [...]

30 05, 2018

ریسک و بازده سرمایه -2

توسط |2018-05-30T11:16:50+04:30می 30th, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

ریسک (مخاطره) مخاطره به معنی احتمال از دست دادن پولتان را در یک سرمایه گذار ی تعریف می کنند. تعریف تخصصی تر ریسک به معنی از دست دادن بازده در سرمایه گذار ی است .دارایی که داری بازده های نامنظم است پر مخاطره تر از دارایی که است که بازده آن به صورت آماری [...]

29 05, 2018

ریسک و بازده سرمایه -1

توسط |2018-05-29T15:36:05+04:30می 29th, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم [...]

27 05, 2018

The Use of Customer Portfolio Theory-3

توسط |2018-05-29T16:00:32+04:30می 27th, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

Customer Profitability as a Basis for Portfolio Planning Customer profitability is a key dimension to assist in the achievement of corporate strategic objectives. The allocation of costs and revenues to individual customers, in order to arrive at the contribution of each to profits, should, therefore, be part of the customer portfolio of any supplier. [...]

26 05, 2018

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری-3

توسط |2018-05-26T18:29:29+04:30می 26th, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

قابليت سوددهي مشتريان به عنوان مبنايي براي طرح سرمايه گذاري قابليت سوددهي مصرف يك بعد كليدي است كه به رسيدن به اهداف استراتژيكي منسجم كمك مي كند جمع آوري هزينه ها ودرآمدهايي براي مشتريان به صورت فردي به منظور كمك هريك به سودها بنابراين بايد قسمتي از سرمايه گذاري مصرف هريك از عرضه [...]

23 05, 2018

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری-2

توسط |2018-05-23T14:10:49+04:30می 23rd, 2018|بازاریابی, مالی-اداری|بدون ديدگاه

كمبل يك تحليل سه مرحله اي از مصرف كننده را ارائه داد. مجددا هدف ازتحليل قرار است استراتژي هاي مخصوص فروش رابراي مصرف كنندگان متفاوت يا گروههاي مشتريان خلاصه كند وبنابراين منابع لازم رابراي تكميل آنها جمع آوري كند. مرحله اول : دسته بندي چرخه زنده ارتباطات مصرف كننده : علي رغم انتقادات وارد [...]

21 05, 2018

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری-1

توسط |2018-06-03T15:02:16+04:30می 21st, 2018|مالی-اداری, مدیریت|بدون ديدگاه

معرفي : نظريه سرمايه گذاري چون اولين باردر تصميمات سرمايه گذاري درطي دهه 1950 مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصميمات مالي به عنوان ميزان ريسك يا ميزان برگشتي انتظارداشته پذيرفته شد. به هرحال اين نظريه در قسمتهاي ديگري به جزء قسمتهاي مالي نيز مورد استفاده قرار گرفته است. اولين قسمتي كه اين [...]

دسته بندی مطالب

برچسب های سایت

erp استراتژی استراتژی بازاریابی بازاریابی برندینگ، بازاریابی، مدیریت، رفتار مشتری، رفتار شناسی حسابداری، مشاوره مالی، راه اندازی کسب و کار صادرات، بازرگانی قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره بازاریابی مشاوره بازرگانی مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره بازرگانی، مشاوره کسب و کار مشاوره مالی، حسابداری مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت، آینده پژوهی، آینده نگری، برنامه ریزی مشاوره مدیریت، استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، مدیفا مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، خلاقیت، فروش، مدیریت مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره مدیریت، بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیریت فردا، مدیفا، رفتارشناسی، خدمات پس از فروش، وفادارسازی مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیفا، مدیریت فردا مشاوره مدیریت، مشاوره بازاریابی، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، استراتژی بازار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، بازاریابی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی، روانشناسی تجاری، استخدام، منابع انسانی، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره کسب و کار مشاوره کسب و کار،modifi مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مشاوره مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار،بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت، مشاوره بازرگانی، مشاوره بازاریابی منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، استخدام، رفتار سازمانی