درباره مدیفا

/درباره مدیفا
درباره مدیفا2018-05-15T17:08:37+04:30

دوست من سلام!

تجربه ی سال ها مشاوره و همکاری با بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که سهولت در دسترسی به دانش های نوین در حوزه های متفاوت یک کسب و کار و همچنین استفاده ی صحیح از آنها بسیار حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، امروزه مدیران بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که نگاهی نقادانه و از بیرون سازمان می تواند بهبود در کسب و کار و بهره وری درعملکرد بنگاه اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما برای دستیابی به این مهم در شرایط کنونی نیازمند استفاده از تعداد زیادی مشاور برای بخش های متفاوت یک سازمان است که خود می تواند سه مشکل زیر را به همراه داشته باشد:
۱- عدم یکپارچگی، اختلاف نظرهای شخصی و موازی کاری های مشاورین در بخش های متفاوت
۲- هزینه بر بودن و زمان بر بودن اعتماد و انتخاب چندین مشاور
۳- عدم امکان جمع بندی نهایی در تصمیم گیری های کلان ( با توجه به تعدد آرای مشاورین ) و سردرگمی بیشتر

لذا بر آن شدیم تا با تشکیل گروه تخصصی مشاوره مدیریت فردای ایرانیان (مدیفا) تلاش نماییم تا تمامی ابعاد یک کسب و کار را با استفاده از متخصصین خود، اما بصورت یکپارچه پوشش داده و با استفاده از هم افزایی ایجاده شده، نقش موثری در رونق کسب و کارهای ایرانی داشته باشیم.

مشاوره با مدیفا

دسته بندی مطالب

برچسب های سایت

erp استراتژی استراتژی بازاریابی بازاریابی برندینگ، بازاریابی، مدیریت، رفتار مشتری، رفتار شناسی حسابداری، مشاوره مالی، راه اندازی کسب و کار صادرات، بازرگانی قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره بازاریابی مشاوره بازرگانی مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره بازرگانی، مشاوره کسب و کار مشاوره مالی، حسابداری مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت، آینده پژوهی، آینده نگری، برنامه ریزی مشاوره مدیریت، استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، مدیفا مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، خلاقیت، فروش، مدیریت مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره مدیریت، بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیریت فردا، مدیفا، رفتارشناسی، خدمات پس از فروش، وفادارسازی مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیفا، مدیریت فردا مشاوره مدیریت، مشاوره بازاریابی، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، استراتژی بازار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، بازاریابی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی، روانشناسی تجاری، استخدام، منابع انسانی، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره کسب و کار مشاوره کسب و کار،modifi مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مشاوره مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار،بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت، مشاوره بازرگانی، مشاوره بازاریابی منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، استخدام، رفتار سازمانی