آشنایی با دستگاه های بسته بندی – 1

/, گرافیک و تبلیغات/آشنایی با دستگاه های بسته بندی – 1

آشنایی با دستگاه های بسته بندی – 1

ماشينهاي مورد استفاده جهت بسته‌بندي مواد غذايي امروزه در طرح تيپهاي متفاوت ساخته و مورد استفاده قرار مي‌گيرند بيان يك تقسيم‌بندي جامع و مانع براي همة ماشينها كاري مشكل است اما در این سه شماره یادداشت، سعي شده با ارائه يك تقسيم‌بندي با توجه به نحوه عمل كرد اين ماشينها، شمای كلي از تنوع ماشينهاي مورد استفاده در صنايع غذايي و بسته‌بندي مواد غذايي ارائه گردد.

1- ماشينهاي پركن:

اين نوع ماشينها عمليات لازم براي پر كردن محصولات داخل ظرف را انجام مي‌دهند با توجه به تنوع ظروف و بسته‌بندي مورد استفاده در بسته‌بندي مواد غذايي ممكن است عمليات پر كردن در بطري، قوطي، كيسه، بشكه، كارتن و… انجام شود. پركردن مناسب علاوه بر جنبه‌هاي مثبت آن از نظر پذيرش مصرف كننده نقش مهمي در ماندگاري محصول دارد به همين دليل امروزه از طريق سازمانهاي ذيربط قوانين مربوط به ميزان دقيق پر كردن ظروف وضع شده است. انتخاب يك ماشين پر كن بستگي به طبيعت محصول و سرعت توليد مورد نياز ما دارد. دستگاه پركن بايد بطور صحيح ظروف را پر كنند . چنانچه دستگاه به گونه‌اي طراحي شود كه توانايي پر كردن ظروف در اندازه‌هاي مختلف را داشته باشد اين يك مزيت مهم براي دستگاه تلقي مي‌گردد. در سال 1980 اوسبون انواع پر كن‌هاي وزني، فشاري و تحت خلاء را شرح داده است كه سيستم‌ها و اصول مورد استفاده در اين نوع ماشينها مورد بحث قرار مي‌گيرد.

1-1- پر كن مايعات:

در ماشينهاي پر كن مايعات از يك روش يا تركيباتي كه از دو و چند روش ذيل براي پر كردن مايعات درون ظروف بسته‌بندي استفاده مي‌شود اين روشها عبارتند از:

1-1-1- پر كن هاي تحت خلاء:

پر كن هاي تحت خلاء تميزترين و اقتصادي‌ترين روش پر كن براي بسياري از مواد غذايي نظير اكثر مايعات دقيق و با ويسكوزيتة پايين مي‌باشد البته بايد توجه داشت اين نوع پر كن ها براي محصولاتي كه كف مي‌كنند مناسب نيستند اين پر كن ها داراي نازل هائي هستند كه وارد ظرف شده ابتدا هواي ظرف را خالي و سپس ظرف را تا ارتفاع معيني پر مي‌كند مهمترين ويژگي پر كن هاي تحت خلاء آن است كه از پر كردن ظروف سوراخ شده، لبه بريده و شكسته بصورت اتومات خودداري مي‌شود پر كن هاي تحت خلاء خود داراي سه سيستم هستند كه عبارتند از:

1-1-1-1- پر كن ها تحت خلاء با سيستم چرخان:

در اين روش هر بطري به تنهايي جابجا مي‌شود و هر بطري در زير ميله پر كننده خود قرار مي‌گيرد بطور اتومات بالا مي‌آيد و همانطوريكه حول ماشين مستقل از بطريهاي ديگر مي‌چرخد پر مي‌شود.

1-1-1-2- پر كن هاي تحت خلاء با سيستم طبقي:

در اين روش بطري‌ها در كنار هم در روي سيني قرار مي‌گيرند و توسط نقاله زير دهانه پر كن حركت مي‌كنند سرهاي تغذيه كننده در اين روش يك تا هشت مورد متغير مي‌باشد.(سرهاي تغذيه كننده ثابت)

1-1-1-3- پركن‌هاي تحت خلاء با سيستم تغذيه اتومات:

اين سيستم داراي اهرمي است كه بطري‌هاي پر شده را تخليه و بطري‌هاي خالي را به زير سرهاي تغذيه كننده قرار مي‌دهند. عموماً سيستم‌هاي تحت خلاء شامل يك تانك ذخيره است كه در پايين قسمتي كه بطري‌ها در آن پر مي‌شوند قرار گرفته است و لوله‌هاي داراي نازل پر كننده به اين تانك متصل است. زماني كه ماشين بكار مي‌افتد پمپ خلاء روشن شده و خلاء را در ظرف مربوطه ايجاد مي‌كنند با حركت بطري‌ها و قرار گرفتن دهانة آن بر روي واشر پلاستيكي قسمت تغذيه كننده از ورود هوا به داخل بطري جلوگيري مي‌شود زماني كه بطري سالم است و فاقد سوراخ و ترك مي‌باشد به اين ترتيب با عمل پمپ خلاء، خلاء‌اي در بطري به وجود مي‌آيد كه اين خلاء به نوبة خود موجب مي‌شود مايع توسط نازل‌هاي مكنده از تانك ذخيره مكيده شده و در بطريهاي پر شود زماني كه بطري در حد مورد نياز پر مي‌شود خلاء بطور اتومات شكسته مي‌شود و اين امر موجب توقف جريان مايع به داخل بطري مي‌شود. امروزه ماشينهاي پر كن با ظرفيت 250 عدد در دقيقه براي اين منظور طراحي شده‌اند.

1-1-2- پركن هاي حجمي:

در اين روش هر واحد پر كن به صورت يك سيلندر و پيستون مي‌باشد. هنگامي كه ظروف دقيقاً به محل پر كن مي‌رسد. دريچه تحويل دهنده مايع باز شده و دريچه ذخيره بسته مي‌شود و با حركت برگشت پيستون مايع به داخل ظروف تخليه مي‌شود با حركت بعدي پيستون دريچه تحويل دهنده بسته و دريچه ذخيره باز مي‌شود به اين طريق پيستون براي پر كردن بعدي شارژ مي‌شود. اين سيستم نيز براي پر كردن مايعات رقيق و غليظ مناسب و مقدار مايع تخليه شده بوسيله تنظيم حركت پيستون كنترل مي‌شود.

1-1-3- پركن هاي وزني:

اين پركن ها با دو مكانيزم ذيل كار مي‌كنند در يك نمونه ظرف در محل سر پر كن قرار گرفته و باعث باز شدن مايع براي مدت مشخصي مي‌شود پس از اتمام زمان دريچه بسته و ظرف به محل بعدي منتقل مي‌شود. در نمونه دوم با باز شدن دريچه ابتدا مقداري از محصول وارد محفظه شده و آنرا پر مي‌كنند وقتي كه ظرف در محل سر پر كن قرار گرفت دريچه تحويل باز شده و محتوي محفظه وارد ظرف مي‌شود.

1-1-4- پركن هاي تحت فشار:

اين سيستم مشابه پركن هاي وزني از نوع محفظه‌اي مي‌باشد با اين تفاوت كه توسط يك پمپ مايع داخل محفظه براي تسريع در امر تخليه تحت فشار مي‌باشد. پركن هاي وزني و تحت فشار مناسب‌ترين روش سريع پر كردن براي مايعات با ويسكوزيته كم مي‌باشند.

1-2- پر كردن محصولات پودري و گرانولي:

دو روش اصلي براي پر كردن مواد پودري و گرانولي وجود دارد كه عبارتند از:

1-2-1- پركن هاي حجمي:

اين پركن ها در سال 1963 به بازار عرضه شدند در حال حاضر به روشهاي گوناگون طراحي و مورد استفاده قرار گرفته‌اند مهمترين روشهاي حجمي براي پر كردن مواد گرانولي و پودري عبارتند از:

1-2-1-1- پركن هاي مته اي:

يك هيلسي در قسمت پايين قيف‌هاي حاوي محصول گرانولي قرار گرفته و هيلسي با توجه به نوع محصولي كه مي‌خواهند استفاده كنند طراحي شده است مقدار ماده جهت پر كردن بوسيله تعداد چرخشهاي هيلسي در يك سيكل كنترل مي‌شود.

1-2-1-2- پركن هاي فنجاني( فلاسكي)

اين نوع پركن ها براي مواد گرانولي و پودري قابل استفاده‌اند ابتدا فنجانها محصول را از قيف ذخيره دريافت و پر مي‌شوند سپس اين فنجانها محتوي خود را براي پر كردن ظروف تخليه مي‌كنند.

1-2-1-3- پركن هاي تحت خلاء:

ظرف تا سر پركن بالا آمده و با تماس با آن مكانيسم خلاء فعال و نازلهاي پركن محصول را به درون ظرف مي‌ريزند با پر شدن ظرف مكانسيم خلاء قطع و نازل پركن نيز از عمل باز مي‌ماند.

1-2-2- پركن هاي وزني:

بديهي است كه اين روش بهترين و مناسبترين راه براي توزين و اندازه‌گيري است در عمل محصول از طريق دهانه مخصوص بر روي كفه ترازو ريخته و با رسيدن وزنه به مقدار مورد تنظيم عمل ريزش از دهانه مخصوص قطع و محصول توزين شده به داخل ظرف تخليه مي‌شود.

مشاوره با مدیفا

گروه تخصصی مشاوره مدیریت مدیفا

توسط |2020-04-28T12:45:39+04:30ژانویه 22nd, 2020|علم و فن آوری, گرافیک و تبلیغات|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دسته بندی مطالب

برچسب های سایت

erp استراتژی استراتژی بازاریابی بازاریابی برندینگ، بازاریابی، مدیریت، رفتار مشتری، رفتار شناسی حسابداری، مشاوره مالی، راه اندازی کسب و کار صادرات، بازرگانی قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت قانون تجارت، وکالت، حقوق، ثبت شرکت، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره بازاریابی مشاوره بازرگانی مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره بازرگانی، مشاوره کسب و کار مشاوره مالی، حسابداری مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت مشاوره مدیریت، آینده پژوهی، آینده نگری، برنامه ریزی مشاوره مدیریت، استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، مدیفا مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، خلاقیت، فروش، مدیریت مشاوره مدیریت، بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره مدیریت، بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیریت فردا، مدیفا، رفتارشناسی، خدمات پس از فروش، وفادارسازی مشاوره مدیریت، بازرگانی، صادرات، واردات، مدیفا، مدیریت فردا مشاوره مدیریت، مشاوره بازاریابی، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، استراتژی بازار مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، بازاریابی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار، مشاوره بازرگانی، روانشناسی تجاری، استخدام، منابع انسانی، مدیریت فردا، مدیفا مشاوره کسب و کار مشاوره کسب و کار،modifi مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،استراتژی، مشاوره مدیریت، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار،بازاریابی،مشاوره،مدیریت فردا،مدیفا،خلاقیت،فروش،مدیریت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت، مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،استراتژی، مدیریت فردا، مدیریت،مدیفا، مشاوره، بازاریابی مشاوره کسب و کار،مشاوره مدیریت،بازاریابی، مشاوره، فروش، مدیریت، خلاقیت مشاوره کسب و کار، مشاوره مدیریت، مشاوره بازرگانی، مشاوره بازاریابی منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، استخدام، رفتار سازمانی